Кандидатстване за ОКС "магистър" след завършено висше образование

За ваше удобство и улеснение и с желанието да намалим вашите разходи за кандидатстване ние във Варненския свободен университет създадохме една от най-гъвкавите системи за прием.

На ваше разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и достъпна от всяка точка е електронната ни платформа за кандидатстване. Можете също да ползвате услугите на наш представител във вашия град или да посетите нашите бази във Варна или в Смолян.

Електронната платформа за кандидатстване е едно от нашите специализирани уеб приложения. На интернет адрес http://magister.vfu.bg  ще откриете достъпната и лесна за ползване форма за подаване на кандидатстудентски документи, в която трябва да посочите желаните от вас специалности и форми на обучение.

Регионалните координатори са университетските представители, които са базирани в над 30 града в страната. Те ще ви консултират по всички въпроси, свързани с предлаганите специалности, форми на обучение и условията за прием в тях, и ще приемат вашите документи за кандидатстване.

Повече информация за магистърските програми може да намерите на адрес http://ksp.vfu.bg/magistar/


График за подаване на документи, провеждане на конкурсните изпити, обявяване на резултати и записване на студентите

 

 

Прием за зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

Дейности

Срок:

1

Подаване на документи

До 25 октомври 2021 г.

2

Провеждане на конкурсните изпити

Електронен изпит в

системата https://exam.vfu.bg

3

Класиране

28 октомври 2021 г.

4

Записване

До 31 октомври 2021 г.


 

Документи за кандидатстване:

  • Заявление до ректора по образец на ВСУ "Черноризец Храбър";
  • Оригинал и копие на дипломата за висше образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието и заверка лично от кандидат-студента или от негов упълномощен представител "Вярно с оригинала", име, фамилия, дата и подпис, и от длъжностното лице, което приема кандидатстудентски документи.;
  • Лична карта;
  • Фактура за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс.

Документи за записване:

  • Формуляр за записване по образец;
  • Четири снимки – формат 4/5 см;
  • Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
  • Фактура за платена семестриална такса за първи семестър.


Last modified: Thursday, 27 May 2021, 11:53 AM